tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat

szolgáltatások - tűzvédelmi képviselet

Tűzvédelmi képviselet

A tűzvédelmi tevékenységünk a tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a következőket tartalmazza:

  • tűzvédelmi szabályzat elkészítése (mely tartalmazza a vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolást ill. a tűzriadó tervet).
  • tűzriadó gyakorlat évenkénti megtartása és dokumentálása.
  • Időszakonkénti tűzvédelmi oktatás megtartása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő szakmai tematikával és időpontokban.
  • Alkalomszerű tűzgyújtási engedélyek kiadásának, rendjének és feltételeinek meghatározása.
  • A tűzvédelmi előírások betartásának belső ellenőrzés során való figyelemmel kísérése, tapasztalatainak dokumentálása. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján intézkedési terv elkészítése.
  • Közreműködés a tűzoltósági szakhatósági szemlék során. Képviselet a tűzesetek, rendkívüli események alkalmával. Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes szakhatósággal.
  • Jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségek megtétele a hatóság felé.
  • Munkaterületek vonatkozásában, az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett rendszerek megfelelő időben történő szakvállalat által történő ellenőriztetése és dokumentálása.
  • A tűzvédelmi berendezések és eszközök időszakos, valamint a tűzi vízforrások és szerelvényeik jogszabályban előírt félévenkénti kötelező ellenőrzése a Pestmegyei Tűzoltó Parancsnokság 179/2008. nyilvántartási számú, ill. a 35/7/2010 bizonyítvány számú tűzoltó készülék szakvizsga alapján, valamint a 256/8/2010 bizonyítvány számú beépített tűzjelző berendezések szakvizsga alapján.
  • Valamennyi tűzvédelemmel összefüggő eszköz és felszerelés nyilvántartásának elkészítése.
tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat