tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat

szolgáltatások - munkavédelmi képviselet

Munkavédelmi képviselet

A munkabiztonsági tevékenységünk ellátása a munkavédelmi törvény (MVT) 1993. évi XCIII. törvény alapján a következőket tartalmazza:

 • A munkavédelem teljes körű megszervezése, az ahhoz kapcsolódó valamennyi feladat előkészítése, koordinálása és végrehajtásának megszervezése.
 • Rendszeres munkavédelmi ellenőrzés (szemle) lefolytatása, az ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése intézkedési tervvel együtt megbízó részére.
 • Minden munkabaleset esetén a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése (kivizsgálás, jelentés, nyilvántartás).
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése, felülvizsgálata a törvénymódosítások figyelembevételével.
 • Üzembe helyezés előkészítése, lefolytatása.
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása.
 • Kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, velük közösen a munkahelyi elsősegélynyújtók képzésének és továbbképzésének megszervezése.
 • A munkavállalók munkavédelmi felkészítése, az MVT. szerinti oktatás, illetve a munkavédelmi szabályzat szerinti számonkérése és lebonyolítása a tematika kidolgozásától a nyilvántartásig.
 • A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak ellenőrzése.
 • Közreműködés a munkabalesetek során: kivizsgálás, jelentés, ill. az ezzel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítése.
 • Munkabiztonsági kockázat értékelés kidolgozása, napra kész állapotban tartása.
tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat