tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat

felmérő lap

Ennél a menüpontnál lehetőség nyílik arra, hogy a gyorsteszt segítségével felmérje, hogy cégénél milyen hiányosságok mutatkoznak. Amennyiben a tesztet elküldi számunkra, javaslatot teszünk a hiányok pótlására.


  Tűzvédelem Igen Nem
1. Önök rendelkeznek érvényes Tűzvédelmi Szabályzattal?
2. Az iroda, székhely, telephely épületeinek megfelelő tűzveszélyességi osztályba sorolása megtörtént?
3. Elkészíttették a szükséges tűzriadó tervet?
4. Megtörtént az épületben az elektromos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata?
5. Megtörtént az épület villámvédelmi felülvizsgálata?
6. Kollégáik végeznek olyan munkafolyamatot, amelyhez kötelező a tűzvédelmi szakvizsga?
7. Ha igen, rendelkeznek a munkavállalók ilyen szakvizsgával?
8. Ha igen, akkor a tevékenység megfelelően szabályozott?
9. Amennyiben rendelkeznek saját fűtő kazánnal, ennek a felülvizsgálata jogszabály szerint történik-e?
10. A munkavállalók a szükséges évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást megkapják?
11. Az új belépő munkavállalók részesülnek tűzvédelmi oktatásban?
  Tűzvédelmi berendezések Igen Nem
1. Rendelkeznek megfelelő mennyiségű tűzoltó készülékkel, tűzjelző és oltó berendezéssel?
2. A tűzjelző berendezés állandó felügyelete biztosított?
3. A berendezés napi, havi, negyedévenkénti ellenőrzése, dokumentálása megoldott?
4. A tűzvédelmi berendezéseiket a jogszabályokban előírtak szerint felülvizsgálják, karbantartatják?
5. A kötelező jelzőtáblák, utánvilágításos piktogramok (pl. menekülő utak) ki vannak helyezve?
6. Az elektromos tűzbiztonsági berendezések üzemeltetési naplója naprakész?
  Munkavédelem Igen Nem
1. Foglalkoztatnak munkavédelmi szakembert?
2. Rendelkeznek megelőzési stratégiával (Munkavédelmi Szabályzattal)?
3. A munkavállalók a szükséges munkavédelmi oktatásokat megkapják?
4. Rendelkeznek munkavédelmi szakember által összeállított oktatási tematikával?
5. Szükség esetén használnak egyéni védőeszközöket?
6. Ha igen, a szabályozásukat munkavédelmi szakemberrel elkészíttették?
7. Rendelkeznek a munkavédelmi szakember által elkészített munkahelyi kockázat értékeléssel?
8. A kockázatértékelést éves felülvizsgálata megtörtént?
9. Használnak veszélyes anyagokat (pl. tisztító, takarító szerek stb.)?
10. A veszélyes anyagokat a helyi ÁNTSZ-nek bejelentették?
11. A veszélyes anyagokról vezetnek mennyiségi nyilvántartást?
12. Rendelkeznek a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjaival?
13. Alkalmaznak környezetvédelmi szakembert a feladatok elvégzésére?
14. Foglalkoztatnak egészségügyi szakembert (üzemorvost)?
15. A foglalkozás-egészségügyi szakember alkalmazását bejelentették az OMMF-nek?
16. A foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködik a kockázatértékelés elkészítésében?
17. A foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködik az egyéni védőeszköz juttatás elkészítésében?
18. Vannak kijelölt elsősegélynyújtók a munkahelyen?
19. Az elsősegélynyújtók megfelelő képzésben részesültek?
20. Rendelkeznek megfelelő tartalmú és számú mentőládával?
21. Rendelkeznek kidolgozott szabályozással a nemdohányzók védelmére?
22. Használnak a társaságnál veszélyes gépeket (emelők, daruk stb.)?
23. A gépek jogszabályokban előírt felülvizsgálatát (szerkezeti, érintésvédelmi stb.) elvégeztetik?
24. A gépeket bevonták a kockázatértékelésbe?
25. A gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése megtörtént?
26. A társaság készíttetett-e vis major vagy egyéb vészhelyzet esetére mentési tervet?
27. A szükséges zaj, megvilágítási, légmozgási, hőmérsékleti műszeres mé¬réseket elvégezték?
  Kiegészítő kérdések Igen Nem
1. Rendelkeznek a munkavállalók a jogszabály által, a munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel?
2. Vannak speciális, a társaság tevékenységéhez kapcsolódó előírások?
3. Biztosítanak megfelelő pihenő, melegedő, öltöző, tisztálkodó, étkező, szociális (WC) helyiségeket a munkavállalók számára?
4. Tevékenységük telephelyengedély köteles?
5. Ha igen, ezt a helyi önkormányzattól kérelmezték?
6. Tevékenységük működési engedély köteles?
7. Ha igen, ezt a megfelelő hatóságtól kérelmezték?
8. Amennyiben tevékenységükhöz szükséges, rendelkeznek vásárlók könyvével?
9. Ha tevékenységük megköveteli a nyitvatartási idő biztosítását, ezt a helyi önkormányzatnak bejelentették?

Ha a fentiek alapján úgy látja, hogy cégénél hiányosságok vannak, illtve a tűz és munkavédelmi szabályoknak megfelelően javításokra van szükség, vagy nem tudja, hogy Önökre mely előírások vonatkoznak, forduljon hozzánk bizalommal!

tűzoltó készülék, porral oltó, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat